Mars Yayasan

Mars Yayasan

Bes/ A, 4/4                                                         Lagu    : Theo Sunu Widodo
Tempo dimarcia - Gagah bersemangat              Syair    : Theo Sunu Widodo
                                                                                          Sr. Justa, CB
                                                                                          P. Joko Purwanto

MARS YAYASAN TARAKANITA
                                           
    3  .  4    /    5    3    1    5    /    3    .   2    1    .    /    2    1    7    6    /    5    .  .

1. Ya-yas  -  an   Ta- ra- ka   -  ni    -        ta            In-  do- ne   -        sia
2. Di-ge    -  rak-kan ka-sih      Al   -        lah           be-  la- ra    -        sa
3. Ber-ke   - pri-  ba- di- an         u  -        tuh           ci-  ta   ki    -        ta

    2  .  3    /    4    2    7    5    /    2    .   1    7    .    /   1    6    7     5    /    3    .  .

1. bak-ti  -   kan  kar-ya  la-       yan-        an            ba- gi    bang-        sa
2. ter- ha -   dap  ma-nu-sia        pa -         pa,          mis-kin,  le-          mah
3. Ber-wa-   tak yang ba-  ik      ber-   i-  man,          ju- jur,    a-          dil

    3  .  4    /    5    3    1    5    /    3    .   2    1   7  .  1    /   6    7  . 1    2    3 /   4   .  .

1. membi-     na  ma- nu-sia           mu      da  ber-da-    sar-kan  ka-sih  cin- ta,
2. i  -   ni-     lah smangat dan        kar-     ya  yg  hen-  dak  ki-  ta   ja-  lan-  i.
3. cer-das,    man-di- ri,  kre-          a-       tif,  teram-    pil,   lu- hur ber-bu- di.

    4  .  3    /    2    6    7    5    /    1    .   2    3   1  .  7    /   6    4   .     2  .  7 /  1   .  .

1. ber-pe-    ran   da-lam Ge-         re-       ja   tu- lus       ikhlas   dan  pur- na.
2. A-  sal      Tu- han di- mu-        lia-     kan dan  se-     sa- ma     di- ab-    di.
3. Ca-kra-    wa-  la   ke- bang-     sa-       an men-ja-      di   mi-   lik  ki-    ta.

Coda:

I:  1  .  1   /   4  .  .   3    2  .  4   /   3  .  .   1    1  .  7    /   6    4   .    7  .  2 /   1   .  . //
    A-   ba-    di      dan  ja-  ya-    lah      Yayas-  an      Ta- ra-      ka-  ni-   ta